нещо за мен

Моята снимка
Варна, България, Bulgaria
пука ми!!!

събота, 8 ноември 2008 г.

Какво да се прави

Какво да се прави ще решите Вие! Още няма официални коментари в блога, но по пощата получих няколко доброжелателни въпроса/уточнения и това ме кара да пиша. Има няколко неща, които ме/ни притесняват. Те са организационни, технически и юридически. Ще си позволя да цитирам част от ЗАКОН ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ
Чл. 10. (1) Политическа партия се учредява по инициатива на най-малко 50 български граждани с избирателни права, които образуват инициативен комитет.
Това, че трябва да изберем 50 български граждани съвпада с това което предлагам в блога: -б) ако е по райони-избирателни. Тогава тези 50 човека трябва да бъдат от съответните райони и всеки от нас ще си гласува за наши хора от съответния си район.
До тук пълно съвпадение – ОК, другият член е притеснителен:

Чл. 12. (2) Учредителното събрание на политическата партия е законно, ако на него присъстват най-малко 500 български граждани, подписали декларация по чл. 11.

Тези първи 50 (петдесет) човека, които са кандидатствали за депутати, избрали сме ги и са готови да си оставят рахатлъка/бизнеса си и за общо добруване да търкат банките в парламента ще трябва да присъстват на учредителното събрание. Проблем са другите 500 човека и тук и първият юридически въпрос към Конституционния съд (мисля):
- Съдът ще трябва да се произнесе дали стоейки си в къщи/работа пред компютъра и чрез Skype можеш присъстващ на нещо и можеш ли да гласуваш. Това присъствие ли е? Важно е и за тези, който са в чужбина, а те са много. Аз мисля, че може, още повече че съответният софтуер ще позволи да се направи разпечатка, докато при гласуването с ръка/бюлетини това не възможно. Живеем в 21-век, най технологичният.
Другите са технически:
- Skype може ли да издържи 500/5000 човека едновременно да са в него.
- Местният (там, където ще е сбирката) провайдър и сървър ще може ли поеме такова натоварване. Всички знаем какво стане в София при записването за детска градина.
Има и срокове, които трябва се следят:
Чл. 15. (2) Политическата партия се регистрира в съда по писмена молба от органа на партията, който съгласно устава я представлява, подадена в срок до три месеца от датата на провеждане на учредителното събрание.
Чл. 16. В едномесечен срок от подаването на молбата по чл. 15, ал. 2 Софийският градски съд в открито заседание с призоваване на молителя и при участие на прокурор разглежда молбата по реда на Гражданския процесуален кодекс, като се произнася с решение в 14-дневен срок от заседанието.

При лоши стечения на обстоятелствата:

Чл. 18. (1) (изм. ДВ бр. 59/2007 г.) Решението по молбата за регистрация подлежи на обжалване или протест в 7-дневен срок от узнаването му пред Върховния касационен съд независимо от предпоставките за допускане на касационното обжалване по чл. 280, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс.
(2) В 14-дневен срок от подаване на жалбата или протеста по ал. 1 Върховният касационен съд се произнася с решение, което е окончателно.
(3) Софийският градски съд в 7-дневен срок от влизане в сила на решението за регистрация вписва политическата партия в регистъра на политическите партии.
(4) Политическата партия придобива качество на юридическо лице от деня на вписването на политическата партия в регистъра на политическите партии в Софийския градски съд.

Така аз виждам реалните проблеми. Вие ще видите и други сигурно така, че всеки да помага с каквото може, моля!

Няма коментари: