нещо за мен

Моята снимка
Варна, България, Bulgaria
пука ми!!!

събота, 28 март 2009 г.

До всички които обичат прясна риба, втора част
Днес в 11 часа бе организиран и проведен граждански протест на всички живущи от „Рибарско селище Траката”. Присъстваха над 100 човека: рибари от селището и други които ползват буната като местостоянка на лодките си. На протеста говори Иван Копчев - председател на рибарска кооперация „Траката” и председателят на рибарските селища по Черноморието. Оказа че проблем има не само тук. Присъства и председателят на Общинския съвет Борислав Гуцанов (прави му чест), представител на Зелените гр. Варна. Никой от народните представители от гр. Варна не уважи протеста. Само г-жа Душана Здравкова, евродепутат изпрати писмо с което декларира, че застава зад протестиращите.
Председателят на Общинския съвет Борислав Гуцанов заяви, че община Варна не знае за тези заменки, че по градоустройствен план на това място има рибарско селище и зона за отдих. Във вторник ще приеме представители на сдружението за се обсъдят конкретни мерки за решение на проблема.

петък, 27 март 2009 г.

Информационно общество ІІI част

Ключова дейност за ИКТ
Насърчаването на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) в обучението е цел на програмата „Учене през целия живот“ като цяло и на програмите „Коменски“, „Еразъм“, „Грюндвиг“ и „Леонардо“ поотделно. Ключовата дейност за ИКТ допълва тези програми, като обръща внимание на нуждите от преподаване и изучаване на ИКТ в два или повече от тези сектори.
Проектите за изучаване на езици, използващи нови технологии, имат право на средства по тази ключова дейност. ИКТ могат да дадат стимули на учениците да се учат, да привлекат напусналите училище и да улеснят ученето извън рамките на традиционната училищна среда.

http://news.sagabg.net/ikt-giganti-podkrepyat-kiberpepelyashkite.html
ИКТ гиганти подкрепят "киберпепеляшките”
Категория: Любопитно , ИТ политика , Събития , Мнение
Етикети: ИКТ политика , ИКТ , закони
it FORUM
четвъртък, 12 Март 2009 11:45ч
________________________________________
Пет големи компании в областта на ИКТ подписаха Кодекс за най-добри практики за жени в ИКТ. Alcatel-Lucent, IMEC, Orange-France Telecom Group, Microsoft и Motorola поемат ангажимент да направят повече за привличане на жените към технологични работни места, както и да се възползват по-добре от потенциала им в сектора на ИКТ и да го подкрепят.
„Подписването на този Кодекс за най-добри практики е първата крачка към превръщане на високотехнологичните работни места в атрактивни за жени и за тяхното привличане в сектора на ИКТ. Поздравявам тези фирми, които днес имат куража и решимостта да се обвържат с този кодекс, който ще обогати сектора на ИКТ, като го направи по-дружелюбен към жените - заяви Вивиан Рединг, комисар на ЕС по далекосъобщенията. - Секторът на ИКТ едва сега започва да осъзнава мащаба на проблема и колко е важно да се привлекат жени и да се преодолее недостигът на квалификация, пред който сме изправени в Европа. Понастоящем секторът на ИКТ в Белгия е изправен пред недостиг на 10 100 квалифицирани ИТ специалисти, в Полша – 18 300, във Франция – 4300, в Испания – 41 800, а в Германия – дори 87 800! Призовавам другите компании в сектора на ИКТ да последват примера и да подпишат Кодекса за жени в ИКТ до края на настоящата година.“
Кодексът цели да привлече момичета в училищата или университетите към високотехнологичния сектор, а също така да задържи и насърчи жените, работещи вече в него, чрез създаване на лаборатории или компютърни клубове за момичета, където да могат да придобият по-голяма самоувереност при използването на ИКТ, програми за наставничество по време на отпуск по майчинство, които помагат на жените да не изостават от най-новите технологични постижения, практическа помощ за постигане на равновесие между семейството и трудовите задължения, женски форуми и мрежи по ИКТ, предлагащи помощ за намиране на работа, консултации и наставничество.
Европейската комисия отблизо ще следи спазването на този кодекс и ще извърши оценка след една година. „Такива добри практики трябва да бъдат допълвани от постоянни цели. Един практически начин за осъществяване на това представлява увеличаването на женското присъствие в управителните съвети на компаниите в областта на ИКТ - заяви комисар Рединг. - Понастоящем само 7 % от членовете на управителните съвети на 116-те основни компании в областта на ИКТ са жени. Ето защо нека си поставим за цел да удвоим този дял до 2015 г.“

http://www.interoute.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=127&Itemid=78
частна мрежа
http://www.infosociety.bg/info/e-bulletin/2005/e-bulletin-2/IS-2005-02.htm
Европейската комисия пуска в действие петгодишна стратегия за подпомагане на дигиталната икономика

Комисията одобри на 1 юни инициативата "i2010: Европейското информационно общество 2010 г.", която има за цел да насърчи растежа и заетостта в информационното общество и медийната индустрия. i2010 е обширна стратегия за модернизиране и развитие на дигиталната икономика: регулативни инструменти, изследвания и партньорство с промишлеността. По-специално Комисията ще подпомага високоскоростните и сигурни широколентови мрежи.

"От много години експертите говорят за обединяване на комуникационните мрежи, на съдържанието и средствата в медийното пространство", каза комисарят отговорен за Информационното общество и медиите, Вивиан Рединг."Днес ние виждаме дигиталното сближаване действително да се случва. Разговорите чрез интернет, уеб телевизиите, онлайн музиката, филмите по мобилните телефони – всичко това сега е реалност. За да повишим инвестициите в този обещаващ сектор на икономиката, ние трябва да изработим единна регулативна рамка за европейската дигитална икономика, която да бъде пазарно-ориентирана, гъвкава и перспективна. Ние трябва да концентрираме инвестициите върху ключови информационни и комуникационни технологии, като нанотехнологиите например."

В своята инициатива i2010 Комисията очерта три стратегически приоритета:

• Да създаде в Европейския съюз отворен и конкурентен единен пазар за услуги на информационното общество и медиите. За да подкрепи технологичното сближаване чрез сближаване в политиките, Комисията ще предложи: ефикасна политика за управление на сектора в Европа (2005 г.) ; модернизация на правилата, свързани с аудиовизуалните медийни услуги (края на 2005 г.); обновяване на регулативната рамка за електронните комуникации (2006 г.); стратегия за сигурно информационно общество (2006 г.); и всестранен подход за ефективно и взаимно съвместимо управление на дигиталните права (2006/2007 г.)

• Да увеличи инвестициите на Европейския съюз в изследвания в сферата на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) с 80%. Европа изостава в изследванията в ИКТ, като инвестира едва 80 евро на глава от населението, сравнено с 350 евро в Япония и 400 в САЩ. i2010 определя стъпките за влагане на повече в изследователската дейност в ИКТ и извличането на повече ползи от нея (например чрез транс европейски демонстрационни проекти, които да тестват обещаващите изследователски резултати и чрез по-доброто интегриране на малките и средни предприятия в европейските изследователски проекти).

• Да изгради единно европейско информационно общество. За да запълни пропастта между "богатите и бедните" в сферата на информационното общество, Комисията ще предложи: план за действие за е-управление на гражданските услуги (2006 г.); три ИКТ инициативи за качеството на живот (технологии за застаряващото население; интелигентни превозни средства, които са по-рационални, сигурни и чисти; дигитални библиотеки, които да направя мултимедийната и многоезична европейска култура достъпна за всички (2007 г.); и действия за преодоляването на географското и социално дигитално разделение, чиято връхна точка ще бъде европейската инициатива е-Inclusion (2008 г.).

Повече информация за i2010: http://europa.eu.int/i2010
Трета работна среща по проблемите на електронното правителство

От 8 до 10 юни 2005 г. в курорта “Св. Константин и Елена”, гр. Варна, се проведе традиционната работна среща по проблемите на Електронното правителство.

Тя се организира от Координационния център по информационни, комуникационни и управленски технологии (КЦИКУТ), под егидата на Министъра на държавната администрация Димитър Калчев. В работата на срещата взеха участие лицата отговорни за изпълнение Стратегията за електронно правителство от ведомствата на държавната администрация и в частност представители на ИТ дирекциите на министерствата и агенциите. Специално участие взеха представители на областните администрации.

Единият от акцентите на срещата беше мониторингът на степента на готовност за преминаване към вътрешен и междуведомствен електронен документно оборот. Бяха изложени следващите стъпки на централните ведомства след изпълнението на Постановление #153 за приемане и издаване на документи подписани с електронен подпис. Дискусията обхвана отворените стандарти за междуведомствен обмен на документи.

еУслугите бяха втората тема на презентациите. КЦИКУТ представи резултатите от мониторинга на степента на изпълнение на 20-те индикативни услуги и интегрирането на услугите към централния портал за еУслуги на държавната администрация. В частност беше представено състоянието на една от 20-те услуги – Електронният регистър на обществените поръчки. Също така бе изложен подходът на вертикалната интеграция при изграждане на комплексни еУслуги (услуги за гражданите и бизнеса изискващи взаимодействие между няколко ведомства). Участниците обсъдиха практически действия по интегриране на еУслугите на ведомствата към централния портал, както и методи за разработка на електронни услуги, произтичащи от Националната рамка за оперативна съвместимост. Необходимост от ускоряване работата по финализирането на индикативните услуги бе заключението от дискусията по тази тема.

еУслугите в областните администрации беше третата дискусионна тема. След представянето на "Отворена администрация Варна", участниците обсъдиха практическия опит на областна администрация Варна при реализирането на административни услуги, отворени за наблюдение от гражданите. Дискутирани бяха възможностите за разпространение на добрите практики по Електронно правителство.

Срещата завърши с представяне на програмата IDABC и нейните разработки за панeвропейски електронни услуги.
Източник: Координационен център по информационни, комуникационни и управленски технологии

Прогноза за развитието на e-government в България

Брошурата, публикувана от Фондация "Приложни изследвания и комуникации" (ПИК), представя доклада и изводите от пилотната форсайт инициатива, координирана от ПИК в периода май 2004-февруари 2005, която бе осъществена в рамките на проекта ForeTech.

E-Government беше един от секторите, които представляваха обект на форсайт инициативата. Докладът включва комбинация от SWOT и STEEPV анализи на текущото положение (2004) на сектора в България и Stakeholders’ Interest Map. Трите сценария за 2015 г. илюстрират възможно бъдещо развитие и също така очертават мерките, които трябва да бъдат предприети днес, за да се постигне или избегне определено развитие. Сценариите са представени както по научен, така и по занимателен начин като по този начин посланието на сценария достига до целия спектър от крайни потребители като например политици, учени, бизнесмени, НПО и отделни хора.

Вижте брошурата: http://www.arc.online.bg/artShow.php?id=6001
Проектът ForeTech (на английски): http://foretech.online.bg/

Изследване за използването на ИКТ в домакинствата

Информационно-комуникационните технологии (ИКТ) имат все по-голямо икономическо и социално въздействие. Чрез програмите еЕвропа 2005 и еЕвропа+ европейските политици успяват да отразят значението на новите технологии, бързото им разпространение и все по-широкото им използване в ежедневния икономически и социален живот на обществото.

Изследването за използването на информационно-комуникационните технологии в домакинствата през 2004г. е съвместно изследване на Националния статистически институт и Европейската общност и се провежда съгласно изискванията на Евростат. Методологията и инструментариумът на наблюдението са напълно хармонизирани с директивите на Eвропейския съюз и Регламента на Европейския парламент № 808 / 2004.

Основната цел на изследването е да се получат надеждни сравними данни, които да отразяват разпространението и използването на информационно-комуникационните технологии в Република България, съпоставими с данните на останалите страни - членки на ЕС.

За осигуряване на информация във връзка с целта на изследването, обект на наблюдение са съвкупностите от обикновените домакинства в страната и живеещите в тях лица на възраст 16 - 74 години. В обекта на изследване не са включени колективните (институционалните) домакинства, а също и едночленните домакинства, които се състоят от лица под 16 и над 74 години, тъй като тези лица не са обект на изследване.

Извадката обхваща 4 614 домакинства и 10 150 лица от различни региони на България.
За осигуряване на представителни и с достатъчна стохастична точност резултати за съвкупностите на лицата и домакинствата е проектирана (излъчена) представителна на национално и регионално ниво двустепенна гнездова извадка. При формирането й е използвано териториалното разпределение на домакинствата и населението на страната по статистически участъци в населените места. За гнезда на първата степен са избрани статистическите участъци, а за единици на втората степен чрез случаен подбор са избрани домакинства, за които ще се попълва анкетна карта за домакинството и анкетни карти за лицата, живеещи в тях.

Извадката е стратифицирана, като за райониращи са използвани административните области в страната (28 на брой) и местоживеенето на лицата (град, село). В резултат на стратифицирането са получени общо 56 страни (28 страни на градското и 28 страни на селското население). В рамките на всяка страна общините са подредени по големина и включват населените места според броя на населението им.

За изследван период се счита първото тримесечие на 2004 година.


Пълен текст на изследването: http://www.nsi.bg/Economy/IT/IT_HH2004.htm
Източник: Национален статистически институт

4 ИКТ проекта получават финансиране от Националния иновационен фонд

39 проекта от научно-приложно изследователски и технико-икономически проучвания ще получат финансиране от Националния иновационен фонд, съобщи министерството на икономиката. Общата стойност на финансовата помощ е 6 281 047 лв.
В наскоро приключилата първа кампания по набиране на проекти за финансиране, проведена в периода 15 март – 5 май, са постъпили 118 предложения. От тях 107 са за научно-приложно изследователски и 11 за технико-икономически проучвания.
Четири от проектите са в сферата на информационните и комуникационните технологии.
Първият от тях е свързан с разработване и изпитване на нови технологии за проектиране, консултиране и производство на енерго ефективни осветители.
Вторият спечелил ИКТ проект е “Универсален индетификационен биометричен скенер - контролер за пръстови отпечатаци с мрежови фунции (TCP/IP)”. Целта му е създаването на прототип на биометрична индетификационна система.
Третият хай-тек проект, спечелил финансиране от НИФ (Националния иновационен фонд) е предпроектно проучване за изграждане на B2B ориентирана Web-система за управление на резервациите между туристически агенции и малки и средни “средства за подслон и хранене”. Чрез проекта трябва да се прецени икономическата и техническа възможност да се изгради Интернет-базирана резервационна система, която да осигури лесна и достъпна среда за взаимодействие между тур-операторите и хотелските комплекси. Проучването ще бъде насочено към високите технологии от една страна и от друга - към изготвяне на иновационен модел - система от процедури, описващи резервационния процес от момента на сключване на договор по електронен път до завършване на резервацията и разплащане.
Четвъртият проект от областта на ИКТ е отново предпроектно проучване - на възможностите за изграждане на мобилни мрежи за идетификация, събиране и отчитане на данни.
"Предвиждаме през есента да се организира и проведе още една конкурсна процедура за подкрепа на научно приложни изследователски проекти. През цялата година ще се приемат заявки за пред проектно проучване, а дейността на фонда ще продължи и през следващата година", каза министърът на икономиката Милко Ковачев по време на пресконференцията за анонсиране на проектите. "Една от ключовите ни цели е ускоряване на прехода към икономика на знанието, в която научноизследователската дейност и иновациите допринасят ефективно за постигане на устойчив икономически растеж", завърши Милко Ковачев.

Националния Иновационен Фонд: http://www.bepc.government.bg/bg/inovation/inovation.asp
България ще участва в програмата E-TEN

Споразумение между България и Европейската общност, касаещо участието на страната в програмата E-TEN, беше подписано от българския министър на транспорта и съобщенията Николай Василев и европейския комисар по въпросите на информационното общество и медиите, Вивиан Рединг.

България ще участва пълноценно в програмата E-TEN през 2005 и 2006 г. Румъния е пълноправен участник в програмата от 2004 г. и ще продължи своето участие и през 2005 и 2006 г.
Организации от двете страни вече успешно участват в проекти в областта технологиите на информационното общество и по други приоритети на Шеста рамкова програма.
E-TEN е инициатива на Европейската комисия, подпомагаща развитието на електронните услуги, базирани на трансевропейски телекомуникационни мрежи.Програмата е фокусирана преди всичко върху обществените услуги в областите, в които Европа има конкурентно предимство.
E-TEN насърчава развитието на услуги, които подкрепят европейския социален модел за всеобхватно и единно общество. Целите на инициативата кореспондират на самата мисия на плана еЕвропа за създаване на "информационно общество за всички". Програмата подпомага онези обществени услуги, които предоставят на всеки гражданин предприятие или администрация неограничена възможност за извличане на полза от е-обществото. По този начин се преодолява цифровото разделение, заплашващо да създаде информационно "класово разделение" в сферите на:

- е-правителство;
- е-здраве и е-здравеопазване;
- е-приобщаване;
- е-обучение;
- е-бизнес (услуги за малки и средни предприятия);
- доверие и сигурност в услугите.
Понеже съм пристрастен и професионално заинтересуван от „Изграждане на Web-система ориентирана за управление на резервациите между туристически агенции и малки и средни “средства за подслон и хранене”. ” с интерес следя тази тема. Чрез проекта би трябвало да се прецени икономическата и техническа възможност да се изгради Интернет-базирана резервационна система, но за съжаление нищо такова няма в България. Аз и колегите ползваме чужди такива и 10-15 % от приходите ни отиват в чужди ръце.
Интересно ми е какво ли е станало и с другите два хай-тек проекта!

вторник, 24 март 2009 г.

До всички които обичат прясна риба

Лъсна заменка на имот до Евксиноград (Варна) срещу гори в Стара планина

Рибарско селище Траката станало гора за целта на замяната. Вече е собственост на екс зам.-минисър

2009-03-24 13:38:08
Над 20 декара държавен имот на брега на морето в близост до резиденция Евксиноград край Варна стана собственост на Явор Илиев Хайтов, бивш заместник-министър на вътрешните работи. На това място е рибарско селище "Траката", което е с над 100-годишна история. Теренът е актуван като горски фонд в края на миналата година и предоставен от Държавната агенция по горите на Хайтов срещу замяна малко преди влизането в сила на мораториума, забраняващ подобни сделки. Рибарите от селището настояват за изясняване на случая.

Рибарското селище е на 14 метра от брега. Теренът попада в така наречената изключителна държавна собственост според Закона за черноморското крайбрежие. Преди 15 години рибарите тук учредяват и регистрират кооперация "Траката". Искат да узаконят престоя си, като спазят административния ред. Въведеният мораториум за придобиване по давност не им позволява да стопанисват имота. До края на миналата година теренът не е актуван нито като държавна, нито като общинска собственост. Няма и реституционни претенции към него. Рибарите решават да направят кадастрална снимка на селището и да търсят законен начин да останат. Справката в кадастъра обаче показва, че имотът от януари тази година си има собственици - семейство Явор и Валентина Хайтови.

Иван Копчев - председател на рибарска кооперация "Траката": "Ако на държавата не и трябва тази гора и знае, че ние сме тук, защо не ни го предложи на нас, ние можехме да дадем на държавата повече гори от г-н Хайтов, а ние сме тук и сме рибари."

Два договора с Държавната агенция по горите доказват, че Хайтов за кратко време се е сдобил и с други апетитни терени. Става въпрос за над 90 декара в района на местността "Траката". За тях семейството заменя свои имоти от над 480 декара гори и земи от горския фонд в землищата на общините Тетевен, Троян, Априлци, Трявна.

Явор Хайтов е заместник-министър на вътрешните работи в кабинета на Иван Костов. Сега е председател на Управителния съвет на "Железопътна инфраструктура". А вече и собственик на апетитен терен в близост до резиденция Евксиноград, актуван като горски фонд едва в края на миналата година и изтъргуван малко преди влизане в сила на мораториума, забраняващ замените.

Христо Контров - управител на Варненска област: "Аз не знам дали вече е частна собственост. Областна администрация решава само въпроса за акта за държавна собственост на дадения терен, а със заменки и операции по тези имоти се занимава Държавна агенция по горите."

Рибарите са твърдо решени да не отстъпват и искат преразглеждане на сделката.

източник: http://www.moreto.net/novini.php?n=40238

понеделник, 23 март 2009 г.

Информационно общество ІІ част

Инициативата „i2010 – Европейско информационно общество за растеж и заетост” е приета от Европейската комисия през юни 2005 г, има за цел определяне на основните предизвикателства и развитието на информационното общество и медиите до 2010 година. Новата политика поощрява изграждането на отворена и конкурентноспособна цифрова икономика и придава особено значение на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) като мотор за включване на всички в информационното общество (e-Inclusion - Електронно включване) и за повишаване на качеството на живот. Основните насоки на тази инициатива са:
1) Изграждане на Единно европейско информационно пространство, което да насърчава изграждането на отворен и конкурентно способен вътрешен пазар за услугите на информационното общество и медиите. Идеята е да се предоставя на европейските граждани достъпни и сигурни широколентови комуникации, богато и разнообразно съдържание и цифрови услуги. Изграждането на модерна, пазарно-ориентирана регулаторна рамка на цифровата икономика.
2) Засилване на научните изследвания, иновациите и инвестициите. Този приоритет акцентира върху увеличаване на усилията и инструментите за развитие на научните изследвания и насърчаване на партньорството с частния сектор, което се очаква да стимулира постигането на иновационно и технологично лидерство на ЕС. За целта се предвижда:
- развитие на стратегическите научни изследвания в областта на ИКТ в рамките на Седма рамкова програма;
- Европейски технологични платформи и съвместни технологични инициативи на Общността;
- Създаване на Програма за развитие на ИКТ в рамките на Програмата за конкурентоспособност и иновации;
- Политика за развитие на е-бизнес и навлизане на ИКТ в предприятията, особено в МСП;
- Възприемане на нов стил на работа, който включва иновациите и утвърждаване на необходимостта от нови умения;
- Стандартизация в областта на ИКТ.
3) Насърчаване на приобщаването, по-добри обществени услуги и качество на живот, чрез използването на ИКТ.
Области на развитие:
▪ приобщаване – възможност за достъп до услугите на информационното общество за всички слоеве от населението, в т.ч.:
- хора в неравностойно положение, дължащо се на достигане на определена възраст, полово разграничаване, етнически признак, ограничен достъп до образование (политики и дейности по е-Приобщаване);
- хора с увреждания (е-Достъп);
- живеещи в по-слаборазвити региони („цифрово разделение”)
▪ по-добри обществени услуги:
Електронно правителство;
Електронно здравеопазване.
4) Водещи инициативи, визиращи потенциала на ИКТ за подобряване качеството на живота:
Интелигентни коли;
Европейски цифрови библиотеки;
ИКТ за устойчиво развитие;
За повече информация:
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/introduction/index_en.htm

събота, 21 март 2009 г.

Информационно общество І част

Подготвяйки пост за цифровизацията на телевизията попаднах на този термин в „Закона за
Електроните съобщения”. Там той се споменава над десет пъти, но в „допълнителните разпоредби” не обяснен, явно трябва да ни е ясен. Сигурно за тези, които са се занимавали с проблема знаят за него, но при мен не е така. Явно това което е направено от институциите до сега е незначително, въпреки, че има пари отпуснати за това.
Ето какво намерих в Google. Още през 1998 г. с постановление № 40 на МС се създава „Координационен съвет по проблемите на информационното общество” http://law.dir.bg/reference.php?f=pms40-98, като тук има обяснение: "информационно общество" е общество с качествено нова структура, организация и обществени отношения, основани на глобалния достъп и използване на информационни и комуникационни мрежи и услуги без национални, географски или други ограничения за обмен на информация, научни, духовни, културни и други постижения.
В по ново време той е преименуван в „Координационен съвет за информационно общество” с Председател Пламен Вачков - председател на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения и Членове Даниел Вълчев - министър на образованието и науката,
Николай Василев - министър на държавната администрация и административната реформа,
Петър Димитров - министър на икономиката и енергетиката, Пламен Орешарски - министър на финансите, петима представители на българския бизнес, определени от председателя на съвета, съгласувано с представителните организации от ИТК сектора.
Административното и техническото обслужване на Координационния съвет за информационно общество се осигурява от Държавната агенция за информационни технологии и съобщения под оперативното ръководство на неговия главен секретар. В 16 точки са описани функциите на „Координационен съвет за информационно общество”, а има и постоянни групи за работа. Основна функция на Координационния съвет, определена от правителството, е да "разработва и предлага за приемане от Министерския съвет на стратегията и националната програма за развитие на информационното общество в Република България".
Можем да разглеждаме проблема от няколко страни:
Първо, повишаване на информационната ни информираност и начините за това. В чл.41, ал.1 от Конституцията на Република България се казва: ”Всеки има право да търси, получава и разпространява информация. Осъществяването на това право не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на другите граждани, както и срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала.” Медии, печатни, визуални, интернет, мобилни услуги, обучение, постановки, спектакли, концерти, кино, книги и т. н. са източника на информираността ни. Селектирайки я, ние може да е разделим на професионална, развлекателна и повишаваща нашата духовност/култура. В зависимост от нагласата ни даваме превес на интересуващото ни за момента. Информационното общество трябва да ни осигури равнопоставен, обективен достъп до това. Ако е оценим в пари, най-скъпа би трябвало да достъпа по професионална информация, респективно обучението. Само добре информирания и изучен човек може да се възползва от другата ни правова възможност, да разпространява информацията: Чл.39. ал.1 от Конституцията ни: ”Всеки има право да изразява мнението си и да го разпространява чрез слово - писмено или устно, чрез звук, изображение или по друг начин.”
Второ, в областта на търговията, туризма, банкирането и т. н. Какво не можеш да си купиш през интернет. Напротив, това което го няма в твоя магазин, го има в интернет, че и на по-добра цена. Е не можеш да го пипнеш, разгледаш, но това да е. Превод на пари, плащане на сметки, търговия с акции, облигации, борси, всичко е вече достъпно вече от къщи.
Трето, административните услуги. Тук сме много зле. Има толкова нерешени проблеми. Само се говори за „едно гише”, но който не е ходил по съд, НАП, пенсионно, кметство, агенция по вписване и т. н., той не знае как реално. Къде е единна система, МВР, прокурортура, съд, митници, НАП. Е сега с електронния подпис нещата се променят, но смятам, че не е достатъчно.
Работа и работна среда, намиране на работа. Още преди кризата съществуваха Outsource - Аутсорсинг фирми, които изпълняват услуги от работниците си стоейки/работейки в къщи. Много големи компании вече изнесоха работните си места. Тези работни места се управляват от отделни фирми, които се специализират във всяка услуга, и често се намират в чужбина. Има много причини, поради които фирмите изнесоха работни места, но най-важна е да се възползва от факта, че така често се спестява пари. Много от фирмите, които предоставят аутсорсинг услуги са в състояние да вършат работа за значително по-малко пари, тъй като те не трябва да се предоставят помощи на своите работници, както и режийни разноски са по-малко. Аутсорсинг също така позволява на компаниите да се съсредоточат върху други делови проблеми, като при необходимост наемат външни експерти. Това означава, че голямо количество ресурси и грижи/внимание, може да бъде спестено на управляващите и тези специалисти могат да бъдат използвани за по-важни/широки въпроси в рамките на компанията. Чрез интернет можеш да си намериш работа навсякъде, ако отговаряш на необходимите условия, възраст, образование и др. Пример - http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:188A:0005:0008:BG:PDF Генерална дирекция „Информационно общество и медии“ Обява за свободно работно място за поста главен съветник (степен AD 14) в Брюксел.
Здравеопазването е другата недоразвита област. По американските филми гледаме, че осигурителния номер е по-важен от ЕТГ ни. Къде е работещата системата, платена осигуровка, ДжиПи, лекар – специалист, безплатно лекарство, лечение в болница, мечта.

Крайната цел би била – облагодетелстването ни във всички области, материално, културно, интелектуално, духовно. Най-лесно, преференции за частният инвеститор, разработчик.

неделя, 8 март 2009 г.

Честит празник!

Поздрав на Всички Дами тук и Честит празник!
От мен поздравите, от Клео стиха и цветята:
http://kleopatrasv.blog.bg/viewpost.php?id=301160

P. S. От дамите които са в чужбина и са приели втория си дом за родина разбрах, че предпочитат да празнуват „Дена на майката”, но един поздрав не е излишен.
Mothers Day
in the U।K ---------------------------- in the U।S।
2009 March 22------------------------- May 10
2010 March 14------------------------- May 9
2011 April 3 --------------------------- May 8
2012 March 18------------------------- May 13
2013 March 10------------------------- May 12
2014 March 30------------------------- May 11
2015 March 15------------------------- May 10
2016 March 6-------------------------- May 8

четвъртък, 5 март 2009 г.

Разума бе победен, надделя партийния интерес

Изборите ще са в два отделни дни, на 7 юни (за евродепутати) и на 27 юни (за българския парламент – 41-во Народно събрание).
Предложението на НДСВ съвместяване на двата избора, бе отхвърлено днес с 79 гласа „за”, 101 гласа „против”, - 9 „въздържал се”. Къде са били другите 51 депутати и колко от присъстващите са гласували с чужди карти само господ знае!
Социолози, политолози, централна/секционни изборни комисии и др. ще имат храна цял месец. Кой му пука, че започват отпуски, че се харчат двойно пари.

Дано г-жа Мая Манолова (БСП, при г-н Милен Цветков) се окаже права, че който си прави тънки сметки, губи на изборите!


P. S. http://www.vsekiden.com/?p=44241

От КБ предлагат и въвеждане на електронно гласуване, за да се “гарантира чистотата на изборния процес и изборния резултат”. Предложението за въвеждане на електронно гласуване представи комунистът Александър Паунов. Вместо да се отпечатат бюлетини, всяка партия или коалиция, регистрирана в ЦИК, ще има съответен номер. Избирателят ще отива в тъмната стаичка за гласуване, ще въвежда съответния номер в електронна машина, от която ще излиза малка бюлетина с номера на избраната партия. Избирателят ще взима бюлетината и ще я пуска в урната за гласуване.

понеделник, 2 март 2009 г.

Честит празник, днес е 3 март!

Като човек уважаващ държавността и приемащ даденостите, днес празнувам!
Дали трябва 3 март да е национален празник или 24 май (или друг ден – 6.09), нека да отложим този спор до влизането на механизма на референдумите и с такъв да се реши. Още по темата ако искате, при - monarchism - http://monarchism.blog.bg/viewpost.php?id=298569
Аз предлагам да погледнем от друг ъгъл на празника днес 03.03.2009 г.
Какво е останало от България в момента днес. Не говоря за многото емигранти, това е нормален процес. Искам да говорим за икономика и то с цифри.
Това за което претендираме, че супер печеливш бизнес – енергетиката ни е зависима от руския газ, ядрено гориво, нефт, въглища. Тока за битовите потребители е ~ 0,15 ст (за киловат). Отчитаме и износа на електроенергията. Колко от тази стойност отива в Русия, въглищата, газ и ядреното гориво.
Каква част от дизела/бензина е руски и каква част от печалбата на фирмите са за Русия от всеки литър. Какво от преноса на газ през България е за Русия (печалба). Знам репликите, ние нямаме енергийни източници, нямаме избор. Така е, но трябва да знаем истината. Ако е 5-10 % добре, но ако са 50 % и на горе, работата е друга.
Колко са печалбите на банките, а те всичките са чужди (гръцки, австрийски, италиански и т. н.). Какво остава в България, освен данъци и заплати за служителите им.
Колко са турските/гръцки фирми и колко българи работят за тях.
Големите търговски вериги, Метро, Била, Практикер и др. също са чужди.
Колко от стоките на пазаря са китайски и какви обороти се въртят.
Колко от хотелите/ресторантите са чужди и какви са оборотите, които отиват в чужбина.
Ако имаме цифри ще можем да преценим кой какво е спечелил/загубил за тези 131 години.
Да, това е пазарна икономика знам. Но днес е добре да си помислим, какво ни е останало българско.

Да не забравим да поменем жертвите довели до днешния ден!