нещо за мен

Моята снимка
Варна, България, Bulgaria
пука ми!!!

понеделник, 10 ноември 2008 г.

Търсят се 50 от 500


Това е минимумът. Така е по закон:

Чл. 10. (1) Политическа партия се учредява по инициатива на най-малко 50 български граждани с избирателни права, които образуват инициативен комитет.

Чл. 12. (2) Учредителното събрание на политическата партия е законно, ако на него присъстват най-малко 500 български граждани, подписали декларация по чл. 11. (виж по долу)

Ако са хиляда и повече още по добре.
Какво предлагам:
Направих друг блог, където ще публикувам CV като постер на тези, които са учредители (инициативния комитет) и съответно кандидат депутати. Няма проблем да си учредител, но да не искаш да си депутат, ОК. Тогава не ти трябва CV.
Събирам учредители с CV (бъдещи депутати) и хора с готовност за участие на учредителното събрание на адрес:
valdav.relax@gmail.com
Ще ги публикувам, както се разберем. Този, които искат веднага. Който иска, когато станат примерно 10 учредители, нека всеки да ми пише, моля! Който иска да е учредител да пише дали иска ли да участва и като кандидат депутат и от кой избирателен район е.
Като коментар всеки от нас (с името си) може да изрази мнение в съответния постер, пр. този на Иван Иванов и готовността си да гласува за него.
Другите минимум 500 (нека са 5 000) трябва да са готови с декларация за индивидуално членство, която трябва да подготвим.

Чл. 11. (1) Всеки български гражданин с избирателни права може да се присъедини към подписката чрез саморъчно попълнена и подписана декларация за индивидуално членство по образец, утвърден от инициативния комитет, до провеждането на учредителното събрание.

За тези с двойно гражданство имам добра новина:

(2) Български гражданин, който е гражданин и на друга държава, може да участва в учредяването на политическа партия при условията на ал. 1.

Както каза проф. Вучков, очаквам Ви. Но не пред телевизора, а пред компютъра! Българите имаме една лоша черта, да се ослушваме. Да не сме първи. Не се притеснявайте, само аз ще знам кой е първи и няма да го споделя, ако не искате. Няма да пусна данните Ви в постер без съгласието Ви.

P. S. В синьо са извадки от „Закон за политическите партии”

Няма коментари: