нещо за мен

Моята снимка
Варна, България, Bulgaria
пука ми!!!

неделя, 8 февруари 2009 г.

Feedback (обратната връзка) - FB

В техниката машината не работи, ако FB липсва, а в природата създанието (божието) умира, като дълго се мъчи. Същото става с нашите политици, няма да пиша имена – дълъг списък, цяло табло с некролози! Как се гърчат горките, какви коалиции, какви пазарлъци – грозна работа. А колко е просто всичко?

Съгласно „Правилника в за организация и дейността на НС”, Чл. 10 - НС поема допълнителните разходи на народните представители и парламентарните групи, в размер на 2/3 от основното им месечно възнаграждение. При 1 200 лв., това са 900 лв. Тези средства се използват за заплащане на сътрудници, консултации, експертизи, кантори и други дейности, свързани с работата на народните представители в Народното събрание и избирателните им райони.

Колко от тях подържат блогове и отговарят на хората. Никой от тях няма обявен ел. адрес (констатацията не е само моя). Ако не могат, не са длъжни, какво им струва с горните пари да наемат един студент и той да върши това. Нека да се мъчат!
Ние казваме на политика какво искаме. Той с влизането в политиката знае/трябва да знае, че си разваля рахатлъка.
Ако има любовница, яхтата, сметки, лоши/добри приятели и т. н., трябва да ги обяви официално. Иначе храна за папараците.

Няма коментари: