нещо за мен

Моята снимка
Варна, България, Bulgaria
пука ми!!!

понеделник, 12 януари 2009 г.

Отворено писмо до народни представители

Уважаеми дами/господа народни представители, настоявам за Вашето съдействие за несъществени промени в два закона, което ще даде възможност на голяма част от активното население на България да гласува чрез интернет на тези избори (2009 г.) и особено на българите живеещи в чужбина.

І. ЗАКОН за електронния документ и електронния подпис
Чл. 28. (3) Доставчикът на удостоверителни услуги публикува в регистъра по ал. 1 и информация за:
(нови) 6. а. Тези които са декларирали, че ще гласуват с електронен подпис заплащат 50 % от цената на услугата. Другите 50 % са сметка на държавния бюджет. За учащите и студентите услугата е 100 % от държавния бюджет (безплатна за клиента).
6 б. 30 работни дни след провеждането на изборите, Централната избирателна комисия информира доставчиците на услугата за действително ползвали тази привилегия и при разминаване лицата заплащат пълния размер на таксата.

ІІ. ЗАКОН ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Чл. 23. (1) Централната избирателна комисия:
3. (Допълнен) поддържа страница в Интернет, в която публикува решения, методически указания, предварителни и окончателни резултати от изборите и други документи, специална декларация за гласуване с електронен подпис, интернет адрес за получаването и, както и по следващото получаване на специалната бюлетина за гласуване с електронен подпис и данни;

7. (Допълнен) (нова - ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) утвърждава техническия образец на изборната бюлетина и определя условията и реда за отпечатване на бюлетините, както и такава за гласуване с електронен подпис;

Чл. 27 а. (нов) В избирателните списъци се отбелязват тези които са декларирали, че ще гласуват с електронният си подпис.

Чл. 29. (Допълнен) (1) Избирателните списъци се обявяват от органите по чл. 26, ал. 1 не по-късно от 40 дни преди изборния ден на видно място в района на съответната избирателна секция. В тях не се отбелязват единните граждански номера и номерата на документите за самоличност на избирателите, но се отбелязват тези с декларирано желание да гласуват с електронният си подпис.
Чл. 100.
5. (Допълнен) Броят на подадените заявления, включително и тези с декларирано желание да гласуват с електронният си подпис, възражения, жалби и взетите по тях решения.
Чл. 106. (нов) (6) Изборните електронни бюлетини от гласуването с електронен подпис се получават в Централната избирателна комисия на обявения адрес, където се обработват и добавят към съответните секции (там където декларатора е заявил своето участие).


1. Колеги блогери, тази идея е отдавна в интернет пространството, така че аз нямам претенции, че моя. Както казва Крис Ангелов -считайте я за Ваша и ми съдействайте да се разпространи и по-важното да стане реалност.
2. Подкрепям протеста на 14.01.2009 г. като начало на възможността блогерите да се обединим и да предложим/изберем наши представители за депутати.
3. Държа изборите за евродепутати и народни представители да са в един и същ ден и то да е работен ден.

Валентин Давидов

Няма коментари: